Share

Kentin Gidişatını Bal Arılarına Sorun

Patojen gözetiminden çevresel adalete kadar kentin sağlığı hakkında her şeye fayda sağlayabilecek değerli bilgilere sahip olan mahalle arılarımız, bilim insanları için en güçlü araç olabilir. Çünkü bal arıları yiyecek aramaya çıktıklarında polen ve nektardan daha fazlasını toplarlar.

Arılar çevrede dolaşırken, mikroorganizmalar ve diğer küçük parçacıklar da onların tüylü küçük vücutlarına yapışabilir ve polen taşıyıcılar daha sonra kovanlarına girerken bunları dökerler. Kovanlarının bir mil yarıçapı içinde yiyecek arama eğiliminde olduklarından, ürettikleri balda, vücutlarında ve kovanların dibinde yatan döküntülerde bir kent ve hatta bir mahalle hakkında değerli bilgiler barındırırlar.

MIT Media Lab profesörü Kevin Slavin’e göre “Bal arıları, aradıkları şeylerin çok ötesinde, günden güne çok sayıda mikrop toplayacaktır. Evrim sayesinde sürüntü çubuklarının yaptığı her şeyi yapmak üzere optimize edilmişlerdir”. Mikrobiyom, içimizde ve çevremizde yaşayan, kentsel çevrenin ve insan nüfusunun yanı sıra bitki ve hayvanların işleyişinde ve sağlığında önemli roller oynayan, görünmeyen mikrop, mantar, virüs ve bakteri topluluklarıdır.

Ayrıca Slavin, yakın gelecekte mikrobiyal ortamları anlamanın, sağlık ve çevresel eşitsizliklerin marjinal toplulukları orantısız bir şekilde etkilediği birçok yolu anlamak için çok önemli hale gelebileceğini söylüyor.

Kaynak: CityLab