Share

Karar Vermede Topluluk Gücünü İnşa Etmek

Araştırma, Politika ve Uygulamada Topluluk Katılımlı Yöntemler

Urban Institute, 14 Ocak günü karar alma süreçlerinde topluluk katılımı konusunda çevrimiçi bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik çağrısında şöyle deniyor: “Pandemi, durgunluk ve ırksal adalet hareketi, topluluklara ve bireylere yardım etmeyi amaçlayan işler konusunda deneyime sahip kişilerin seslerine ve katılımlarına öncelik vermenin önemini gösterdi. Topluluk katılımlı yöntemler (Community Engaged Methods, CEM), hasarı sınırlamak; daha etkili programlar, politikalar ve sistemsel değişiklikler geliştirmek ve tarih boyunca marjinalleştirilmiş topluluklara daha fazla yatırım yapmak için bir dizi araç sunar. İster sivil katılım, ister insan merkezli tasarım veya toplum temelli katılımcı araştırma olarak adlandıralım, CEM, karar verme gücünü dönüştürmeye, acılı geçmişlere yanıt vermeye ve sürdürülebilir müdahalelere öncelik vermeye çalışıyor.”
Etkinlik dili İngilizcedir.

Kayıt ve daha fazla bilgi için: urban.org