You are here

Kadıköy Sağlık Eşgüdüm Çalıştayı düzenlendi

Kadıköy Sağlık Eşgüdüm Çalıştayı, Kadıköy Belediyesi Akademi’nin koordinasyonuyla Kadıköy Belediyesi (KB), Kadıköy Belediyesi Mahalle Gönüllü Evleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla, 16 Mayıs 2016 Perşembe günü, TAK Kadıköy’de düzenlendi.

Kadıköy’ün aynı alanda faaliyet gösteren farklı bileşenlerini bir araya getirerek, çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerin düzenlemiş olduğu etkinlik, sağlamış olduğu hizmetleri daha verimli, etkin kılmak ve tarafların ortak çalışmalar düzenlemesi amacıyla düzenlenen çalıştay, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Süheyla Ağkoç’un “Yerel Yönetimler ve Sağlık” başlıklı konuşmasıyla başlamış olup KB Sağlık İşleri Müdürlüğü adına Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği birim sorumlusu Dr. Deniz Özkan, KB Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel, KB Gönüllü Evleri adına KB Meclis Üyesi Feray Sevil Tos, KB Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediyesi Akademi adına Egecan Erdoğan’ın yaptığı sunum ve konuşmalarla devam etmiştir. Öğleden sonra başlayan atölye çalışmaları, kadın sağlığı, çocuk ve genç sağlığı, aktif ve sağlıklı yaşlanma, koruyucu hekimlik ve halk sağlığı başlıkları altında düzenlenmiş olup gün sonunda, atölye sonuçları birer sunum şeklinde katılımcılarla paylaşıldı. Belirlenen ortak eylemlerin hayata geçirilmesi ve oluşturulan iletişim ağının sürekli kılınması için yine Kadıköy Belediyesi Akademi’nin aracılığıyla sürecin takibinin gerçekleştirileceği belirtildi.

 

 

Top