You are here
Home > Genel

Kadıköy Belediyesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı VII.Faz’a kabul edildi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Herkes İçin Sağlık felsefesiyle küresel ölçekte sürdürdüğü “sağlıklı kentler” hareketinin 2005 yılından itibaren parçası olan Kadıköy Belediyesi, 2019-2024 yıllarını kapsayan VII. Faz’a geçmeye hak kazandı. 

Kadıköy Belediyesi VII. Faz’a, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ve DSÖ’nün İş Programında tanımlanan önceliklere uyumlu politikaları sayesinde kabul edilirken, küresel amaçlarla uyumlu şekilde ve katılımcı biçimde hazırlanan Kadıköy Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024) da bu kararda belirleyici rol oynadı. 

Kadıköy Belediyesi’nin politikaları, DSÖ’nün belirlediği herkes için sağlık ve esenliği geliştirme ve sağlık eşitsizliklerini azaltma; ulusal, bölgesel ve küresel olarak örnek olma ve liderlik yapma ile DSÖ stratejik önceliklerinin uygulanmasını destekleme hedefleri ile de örtüşüyor.

Kadıköy Belediyesi’nin VII. Faz dönemi için üç önceliği bulunuyor: 1. İklim Değişikliği: Azaltım ve Adaptasyon 2. İyileştirilmiş/Geliştirilmiş Sosyal Hizmetler 3. Çocuklara Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi.

Ayrıca, içinde bulunduğumuz dönemde Şerdil Dara Odabaşı, Sağlıklı Kentler Birliği’nin encümen üyesi görevinde bulunuyor.

Top