Share

Kadıköy Belediyesi Akademi Cenevre Kent Profili

Kadıköy Akademi ekibi olarak; bir kentin, coğrafi, idari ve siyasi yapısının, ekonomik, sosyal, kültürel dokusunun ve kentte bulunan yerel yönetim tarafından sağlanan her türlü hizmetlerin incelendiği detaylı bilgilendirme çalışmaları olan kent profillerimizin Mayıs 2018 sayısını yayınlıyoruz.

Bu sayımızda İsviçre’nin Zürih’ten sonra en kalabalık kenti olan Cenevre’yi inceliyoruz. Tarihi geçmişi, demografik yapısı, coğrafi özellikleri ve idari yapısı gibi temel göstergelerini ana hatlarıyla incelediğimiz Cenevre kent profilimizde, yine kapsamlı bir şekilde belediyecilik uygulamalarına yer veriyoruz.

Cenevre Belediyesi İdari Konseyi’nin birçok önemli kentsel politikasını yürütmesi için oluşturduğu Gündem 21 – Sürdürülebilir Kent Birimi’nin çalışmaları profilimizin ana gövdesini oluşturuyor.

İdari Konsey’in 2015-2020 Yol Haritası’ndaki önceliklerden biri olarak tanımlanan sürdürülebilir gıdaları teşvik politikası kapsamında; tarım ekonomisini yeniden canlandırmayı hedefleyen kapsamlı politikaları Cenevre’nin öne çıkan yanlarından birini oluşturuyor. Bir diğer öne çıkan politikası ise; ısıtma, aydınlatma ve su kaynaklarının yönetimi konusundaki enerji tercihleriyle, kentlerin iklim üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı amaçlayan yaklaşımıdır ki Cenevre 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji kullanımını hedeflemektedir.

Cenevre Belediyesi’nin sürdürülebilir kent anlayışı yalnızca çevresel bir bakış açısıyla sınırlı değildir. Belediyenin sürdürülebilirlik anlayışı ekonomik, kültürel ve sosyal olmak üzere birçok farklı boyutu da içermekte ve bu bağlamda, eşitlik ve çeşitliliğe saygı da sürdürülebilir bir toplumun gelişmesi için vazgeçilmez şartlardan biri olarak görülmektedir. Cenevre’nin eşitlik ve çeşitlilik politikalarının da bu bakımdan öne çıktığını düşünmekteyiz.

Gelişkin bir sosyal politikaya sahip Cenevre’nin, erken çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi alanlardaki uygulamalarını, kültür-sanat politikalarını ve daha bir çok başlığı profilimizde bulabilirsiniz. Kadıköy Belediyesi Akademi ekibinden Ceyda Yılmazdoğan Aydın ve Egecan Erdoğan tarafından hazırlanan kent profiline aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Kadıköy Belediyesi Akademi Cenevre Kent Profili