Share

Kadıköy, Akademik Araştırmaların da Odağında

İstanbul’un önemli merkezlerinden olan ve tarih boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan Kadıköy, zengin geçmişi ve dinamik sosyal yapısı nedeniyle şimdiye kadar birçok araştırmaya konu oldu.

İstanbul’un diğer ilçelerine oranla yalnızca tarihiyle değil; mimarisiyle, kültürel çeşitliliğiyle,  ve sosyal yapısıyla da farklılık gösteren Kadıköy, özellikle son yıllarda akademik tezlere de konu oluyor. Kadıköy Akademi olarak, son dönemde Kadıköy hakkında yazılmış olan tezlere biraz daha yakından baktık. İşte sonuçlar…

2010-2022 yılları arasındaki 13 yılı kapsayan dönemde Kadıköy üzerine yazılmış toplam 162 tane tez bulunuyor. Tezleri; sosyal bilimler, sağlık, mimari, ekonomi, ulaşım, sanat, çevre, spor, tarih ve edebiyat olmak üzere 10 kategoride derlediğimizde; 64 tezle, Kadıköy üzerine en çok sosyal bilimler alanında tez yazıldığını görüyoruz. Sosyal bilimleri, 54 tez ile mimarlık alanı takip ediyor. Ayrıca, Kadıköy üzerine en az tarih, spor ve edebiyat konularında tez yazıldığı görülüyor.

Kadıköy üzerine yazılmış olan tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde ise 2010’dan günümüze kadar yazılan 162 tezden 33’ünün 2019 senesinde yazıldığı; ayrıca bu tezlerin 153’ünün yüksek lisans, 10’unun ise doktora ve sanatta yeterlilik tezi olduğu görülüyor.

Kadıköy üzerine yazılmış tezler, konularından ve yıllarından bağımsız olarak mekânsal karşılıkları üzerinden incelendiğinde ise özellikle Rasimpaşa ve Caferağa mahallelerinin tezlere konu edildiği görülüyor.

Mekânsal dağılıma konular özelinde bakıldığında ise Caferağa Mahallesi sosyal bilimler alanında öne çıkarken, Rasimpaşa Mahallesi ise mimarlık alanında öne çıkıyor.