*Pandemi nedeniyle şu an başvuru alınamamaktadır.

Akademi, 8 kişilik çalışma alanını belli şartlar altında araştırmacılarla paylaşmaktadır. Yerelin ihtiyaçlarından hareketle çeşitli konularda araştırma faaliyetleri yürüten Akademi, benzer konularda araştırma yürüten kişilerle işbirliği geliştirerek çalışma alanlarını da bu kişilerle paylaşmaktadır. Şehircilik, kent sosyolojisi, yerel yönetimler, iklim krizi, akıllı kentler, yaşlı ve çocuk dostu kentler gibi konularda çalışma yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere, bu ve benzeri alanlarda kamu faydası gözeten bağımsız araştırmacıların başvurularını kabul eden Akademi, bu kişilerle kalıcı ve uzun süreli işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

İstanbul ve Kent Hakkında Her Şey Bu Kitaplıkta

Şimdiye kadar kent alanında hazırladığı bülten ve kent profillerinin yanı sıra Açık Akademi adı altında düzenlediği seminer programlarıyla kentlilik bilincini geliştirmeyi, çeşitli kentsel sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı ve farklı kesimlerin bir araya gelerek bu sorunlar hakkında birlikte düşünmesini amaçlayan Akademi, ofis paylaşımı dışında, araştırma kitaplığıyla da araştırmacıların ihtiyacını duyduğu bir eksiği gidermeyi amaçlamaktadır.

Kitaplıkla, özellikle İstanbul’la ilgili yayınlanmış tüm eserleri bünyesine katmayı hedefleyen Akademi, şimdiden sadece İstanbul’la ilgili 600’den fazla ve az bulunan kitabı koleksiyonuna eklemiş bulunuyor. Çeşitli meslek odalarının süreli yayınlarının yanında, konferans, sempozyum ve kolokyum kitapları da kütüphane koleksiyonunda yer alıyor. Koleksiyonunu sadece kent araştırmaları alanıyla sınırlı tutmayan Akademi, bu alandaki araştırmaları destekleyecek şekilde, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi gibi çeşitli disiplinlerden kitapları da bünyesinde bulunduruyor.

Araştırmacılarla işbirliği ve alan paylaşımı konusundaki ayrıntıları görmek ve başvuruda bulunmak için burayı tıklayabilirsiniz.