You are here

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde “Yerel Demokrasi Sorunsalı” Sunumu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, yerel demokrasi sorunsalı çerçevesinde büyükşehir belediye meclislerinin yapısı ve işleyişi konusunda on ilde büyükşehir belediye meclis üyeleri ile yüz yüze görüşmelere dayanan bir araştırma gerçekleştirdi. Açık Toplum Vakfı’nın ana destekçisi olduğu, Friedrich Ebert Stiftung Derneği ve Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin de birlikte katkıda bulunduğu araştırma, 2015 yılında gerçekleştirilmiş olup sonuçları “Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi” başlığı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basıldı. Çalışma, içerdiği konular itibariyle günümüzde yeni anayasa çalışmaları içerisinde tartışılan yerel özerklik ve demokrasi konularına da ışık tutmayı hedefliyor.

bilgi-universitesi-yerel-demokrasi-sorunsali

22 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilecek etkinliğin duyurusunda şöyle denildi: “İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştireceğimiz basın toplantısında bu araştırmanın bulgularını kamuoyu ile paylaşarak, yerel demokrasi sorunsalını birlikte tartışmayı amaçlıyoruz. Toplantıda aynı zamanda kitabın ikinci baskısı da tanıtılacaktır. İlgilenen herkesi aramızda görmekten ve birlikte yerel demokrasi sorunsalını tartışmaktan büyük mutluluk duyacağız.”

Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi adlı kitap, ilgili yazına referansla Türkiye’de yerel düzeyde karar alma organı olan büyükşehir belediye meclislerine odaklanarak, yerel siyasetin ve yerel demokrasinin mevcut işleyişini anlamaya yönelik on ilde yürütülmüş olan araştırmanın sonuçlarını içeriyor. Tanıtım yazısında kitap içeriği “Yerel siyasette temsil, katılım ve karar alma süreçlerine dair olan araştırmaya yansıyan birçok bulgu, Türkiye’de yerel düzeyde var olan sınırlı demokrasi anlayışını ve uygulamalarını açıkça göstermektedir. Araştırma sonuçları, Türkiye’de demokratik pratiklerin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için belediye meclislerinin öneminin vurgulanması ve bu konuda kamuoyunda bilinç yaratılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.” şeklinde özetleniyor.

Program:

Açış Konuşması
Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

“Büyükşehir Belediye Meclislerinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi” Proje ve Kitap Tanıtımı
Fikret Toksöz, Proje Koordinatörü

Araştırma Yöntemi ve Bazı Öne Çıkan Bulgular
Erbay Arıkboğa, Proje Danışma Kurulu Üyesi

Bulgular, Sonuçlar, Öneriler
Nihal İncioğlu ve Sema Erder, Proje Danışma Kurulu Üyeleri

Soru-Cevap

Tarih: 22 Şubat 2016, Pazartesi
Saat: 15:00-17:00
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü, Mütevelli Heyet Odası (Bina L1)
Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Kazım Karabekir Cad. No. 2/13 Eyüp-İstanbul
İletişim: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
rc.mig@bilgi.edu.tr – 0212 311 53 50

Top