Share

Bonn, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Merkez Olmayı Sürdürüyor

Bugüne kadar iklim odaklı çok sayıda etkinliği gerçekleştiren Bonn, iklim acil durumuna dair eylem odaklı bir forum olan Daring Cities 2021‘e de ev sahipliği yapıyor. Ev sahipliğini daha da anlamlı kılan şey ise Bonn’un BM bayrağını dalgalandırdığı 25. yıla denk gelmesinde yatıyor. Bu süre zarfında kent, sürdürülebilirlik için küresel bir merkeze dönüştürüldü; 20’den fazla BM kuruluşuna (İklim Sekreterliği ve Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi dahil) ve dünya çapında 2.500’den fazla yerel yönetimi temsil eden ICLEI – Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler gibi çok sayıda kuruluşa da ev sahipliği yaptı.

Bonn ayrıca, devam eden küresel su krizine yardımcı olmak için 2020’de oluşturulan Bonn Su Ağı’na (BWN) da ev sahipliği yapıyor. Dünya Yaban Hayatı Fonu’na göre, şu anda bir milyardan fazla insan suya erişemiyor ve 2,7 milyar kişi yılın en az bir ayı su kıtlığı çekiyor.

BWN bu felakete yanıt olarak “Her şey suyla ilgili! Kentsel alanlarda iklim değişikliğine uyum için yerel eylem.” oturumu düzenliyor. Konuşmacıların çoğunluğunun Bonn merkezli kuruluşlardan katılacağı oturum “Bonn merkezli” su uzmanlığının önemini de gösterir nitelikte.

Bonn’un temsil edileceği bir diğer önemli oturum, giderek daha kritik bir konu haline gelen iklim adaletine odaklanıyor. Germanwatch ve Südwind Institute tarafından düzenlenen bu oturum, iklim krizinin yükünü kimin taşıması gerektiği ve küresel iklim adaletsizliğinin nasıl ortadan kaldırılacağı sorusuna odaklanıyor.

Bir sürdürülebilirlik bilgi merkezi olarak hizmet vermenin yanı sıra, Bonn, yerinde çözümler için uzun bir geçmişe sahip. Bunun en iyi örneklerinden biri de Belediye İklim Ortaklıkları programının bir parçası olarak 2008 yılında kurulan Bonn-Cape Coast (Gana) bilgi paylaşımı girişimidir. İki kent arasındaki bilgi paylaşımı, Fosu Lagünü’nün yeniden doğaya kazandırılmasını sağladı. Lagün tarihsel olarak balıkçılıkla geçinen bölge sakinleri için önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak yüzyılın başından beri, yerel ekosistem, plastik ve metal atık kirliliğinden, ormansızlaşmaya kadar değişen insan kaynaklı müdahalelerin bir sonucu olarak ciddi şekilde bozuldu. Bonn yetkilileri, lagünün kıyılarında Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitim Merkezi’ni kurmak için Cape Coast’taki meslektaşlarıyla birlikte çalışarak biyoçeşitliliğin korunması hakkında yerel halka yönelik eğitimler, kıyı şeridi temizleme çalışmaları ve çevresel izleme çalışmaları yaptı.

SKA Çarkı’nın yer aldığı bir etkinlik

SKA Günleri 2021

Bonn tüm bunları kendi bölgesinde de sürdürüyor: BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na odaklanan SKA Günleri 2021’de, 18 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasını kapsayan 17 gün boyunca etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde vatandaşları uygun fiyatlı, temiz enerjiye teşvik etmek, eşitsizlikleri azaltmak, iklim değişikliği konusunda acil eylemde bulunmak ve daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir topluluklar için mücadele etmek gibi birbiriyle ilişkili hedefleri benimsemeye teşvik etti.

Dahası, 2030 yılına kadar BM’nin 17 SKA’sının tamamını uygulamak amacıyla kentin Sürdürülebilirlik Stratejisi oluşturarak biyoçeşitliliğin korunmasından, aktif hareketliliğe ve toplu taşımayı genişletmeye kadar bir dizi yerel eylemi desteklemeyi sürdürüyor.

Kaynak: City Talk