Acik akademi_epost300

Açık Akademi Nedir?

Açık Akademi Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çeşitli olguları farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu, belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu bir  seminer programıdır. Programın mantığı öğreten-öğrenen ilişkisi şeklinde kurgulanmayıp karşılıklı deneyim ve bilgi aktarımının yaşandığı bir formatta tasarlanmıştır. Bu anlayışla tasarlanan Açık Akademi’nin ilki “Açık Akademi Kent Seminerleri: İstanbul Nereye?” başlığıyla 15 Mart-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu başlık altında; kentsel dönüşüm, kamu arazilerinin geleceği, İstanbul’un mega projeleri, yerel yönetimlerde katılımcılık, kentsel sürdürülebilirlik, sokak hayvanları, yeni iletişim teknolojileri ve kent hareketleri, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve toplumsal cinsiyet politikaları gibi farklı başlıklar tartışmaya açılmıştır.

Geçtiğimiz seminer döneminde her hafta;

  • Mine Yıldırım’ın yönlendirmesiyle, Dört Ayaklı Şehir: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm ve Sokak Hayvanları,
  • Aslı Telli Aydemir’in yönlendirmesiyle, Dijital İstanbul’da Toplum, Teknoloji ve Siyaset,
  • Mehmet Baki Deniz’in yönlendirmesiyle, İktidarın Çimentosu: Mega Projeler ve İnşaat Sektörü Üzerinden İktidar Okumaları,
  • Suna Yılmaz Açıkel’in yönlendirmesiyle, Kentleşme, Yerellik ve Sosyal Politikalar Bağlamında İstanbul’u Yeniden Düşünmek,
  • Gülengül Altıntaş ve Ayça Çiftçi’nin yönlendirmesiyle, İstanbul’un Sineması, Sinemanın İstanbul’u,
  • Efe Baysal’ın yönlendirmesiyle, “Bizi bu havalar mahvetti” – İklim Krizi Çağında Kenti Düşünmekseminerleri yürütülmüştür.

Seminerlerin bitiminde ise kapanış etkinliği yapılmış ve seminer başlıklarından her biri için en az 5 hafta katılım sağlayanlara katılım belgeleri verilmiştir.

Açık Akademi’nin Güncel Programı: İstanbul Yeniden

İstanbul, son yıllarda yaşadığı hızlı tahribat nedeniyle gündemden düşmüyor. 3. hava limanı ve 3. köprü gibi projelerin yarattığı ekolojik riskler ve durdurulamayan kentin kuzeye doğru büyüme eğilimi, planlama ilkelerine aykırı şekilde yaşanan dönüşümler, artan imar yoğunluklarıyla yetersiz hale gelen donatı alanları ve peşinden gelen sosyal problemler, kamusal hizmetlerin alıcısına ulaşmasında yaşanan problemler, keşmekeş haline dönüşen ulaşım problemi, iyiden iyiye büyüyen göçmen-mülteci krizi ve daha bir çok faktörden dolayı tartışılan İstanbul’dan kaçma eğilimi… Peki ama İstanbul’u bu keşmekeşin dışında tahayyül edemez miyiz? Bu ve benzeri sorunlara adil, eşitlikçi ve özgürlükçü bakış açısıyla yaklaşarak alternatifler üretmenin ve bu sorunlarla başa çıkmanın yollarını konuşmak ve bu anlamıyla İstanbul’u yeniden düşünmek için önümüzdeki dönemin seminer programının başlığını İstanbul Yeniden olarak belirledik.

Açık Akademi’yi, Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çeşitli olguları farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu, belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu bir seminer programı olarak tanımlamıştık. Bu kapsamda, Açık Akademi’nin ilk seminer programında “İstanbul Nereye?” başlığıyla yaptığımız tartışmaları bu kez “İstanbul Yeniden” başlığıyla ama konuya farklı boyutlarıyla yaklaşarak yapacağız.

İstanbul Yeniden seminer programının 17 Ekim – 23 Kasım 2017 tarih aralığını kapsayacak şekilde yapılması planlanmaktadır. Bu tarih aralığında yapılacak seminerlerde daha önce yapılan ilk seminerlerde tartışma olanağı bulmadığımız konu başlıkları da tartışmaya açılacak ve İstanbul Nereye? sorusuyla başladığımız seminer programında bir adım daha ilerlemiş olacağız.

Açık Akademi’nin 6 haftalık güncel programında; göçmen-mülteci krizi ve toplumsal cinsiyet bağlamında eşit yurttaşlık olgusunu, kentlerdeki kamusal alan politikasını, tarihi kent merkezlerindeki kentsel yenileme çalışmaları ve soylulaşma olgusunu, kentsel-toplumsal hareketlerin demokrasi ve siyasal katılımla ilişkisini ve son günlerde etkisi daha da belirginleşen aşırı iklim olaylarına kentlerin adaptasyonu gibi farklı başlıkları tartışacağız.

Güncel programın içeriği henüz kesinleşmemiş olup, seminer tanımları, 6 haftalık ayrıntılı program ve okuma önerileri yakında buradan duyurulacaktır.

Açık Akademi’ye Kimler Katılabilir?

Açık Akademi’ye kent üzerine düşünmek, tartışmak ve üretmek isteyen, yerel yönetimler konusunda akademik veya akademi-dışı, teorik veya pratik çalışmalar yürüten / yürütmek isteyen herkes katılabilir.

Programın Özgünlüğü

Programın seminer başlıkları Kadıköy Belediyesi’nin çeşitli çalışma konularıyla-gündemleriyle çakışacak şekilde belirlenmiştir. Seminer sürecinde ilgili belediye personelinin de seminerlere katılması hedeflendiğinden, belediye çalışanları üzerinden bazı deneyimlerin seminerlere aktarılması mümkün kılınacak. Böylelikle hem akademik bilgi belediye pratiğiyle birleştirilecek hem de üniversitelerde çeşitli gerekçelerle öğrencisiyle buluşamayan söz, daha özgürlükçü bir ortamda kendisini ifade edebilecek. Bu anlamıyla, programın özgünlüğü Kadıköy Belediyesi’nin sahip olduğu yerel yönetim deneyiminin akademik birikimle buluşması ve yeni sonuçlar, perspektifler ve politikalar için zemin hazırlamasıdır.

Program Takvimi Nasıl?

Açık Akademi Programı Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 2’şer saatlik seminerler şeklinde planlanmıştır. Seminerler 19:00-21:00 saatleri arasında ve Kadıköy Belediyesi Akademi’nin seminer salonlarında yapılacaktır. Her gün 2 farklı seminer aynı anda ve farklı salonlarda yapılacağından, katılımcılar her gün seminerlerden birini takip edebilecek. Programda 6 adet farklı seminer başlığı olacak ve her bir seminer 6 hafta sürecek.

Programa Katılım ve Katılım Belgesi:

Programda katılmak istediğiniz seminerleri program netleştikten sonra yayınlayacağımız linkten online olarak yapabileceksiniz. Dilerseniz kaydınızı Akademi’yi ziyaret ederek ya da  (216) 411 48 33 numaralı telefonumuzu arayarak da yapabileceksiniz.

Programa katılım ücretsizdir. 6 haftalık programın en az 5 haftasına katılım gösterenlere program bitiminde katılım belgesi verilmektedir. Dileyenler kayıt yapmaksızın oturumlara katılabilir, ancak bu durumda katılım belgesi alamazlar.