Açık Akademi Nedir?

Açık Akademi Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çeşitli olguları farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu, belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu bir seminer programıdır. Programın mantığı öğreten-öğrenen ilişkisi şeklinde kurgulanmayıp karşılıklı deneyim ve bilgi aktarımının yaşandığı bir formatta tasarlanmıştır.

Açık Akademi seminer programlarının ilki ve ikincisi 2017 yılı içerisinde Bahar ve Güz programları olarak yapılmıştır. İlk programımız  İstanbul Nereye? başlığıyla  15 Mart – 6 Mayıs 2017 tarihleri arasında, ikincisi İstanbul Yeniden başlığıyla 17 Ekim – 23 Kasım 2017 tarihleri arasında, üçüncüsü ise 27 Mart – 3 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Yereli Yönetmek seminer programımızın ayrıntıları aşağıdaki gibidir:

 

Yereli Yönetmek

27 Mart – 3 Mayıs 2018

 

Belediye meclislerini odağına alan bu seminer programı; yerelde çeşitli düzeylerde yetki ve sorumlulukla donatılmış kişi ya da kurumların daha etkin ve bütüncül bir yerel politika oluşturabilmesi için gerekli tartışma zeminini yaratmayı hedeflemektedir.

Programın temel amacı; yerel siyasette önemli bir kurum olan belediye meclislerinin yerel yönetimle ilişkilerinin tartışılması ve bu vesileyle; başkan, başkan yardımcıları, müdürlükler, belediye encümeni, meclis üyeleri ve meclis komisyonları gibi farklı birimlerin birbiriyle koordine içerisinde nasıl güçlü bir yerel politika oluşturabileceğinin düşünülmesidir. Bunu yaparken de yukarıda saydığımız atanmış ve seçilmiş aktörlerin görev ve sorumluluklarının tarif edildiği, sistemde yanlış işleyen ilişkilenme biçimlerinin altının çizildiği ve olası müdahalelerin önerildiği bir tartışma ortamının yaratılması hedeflenmektedir.

Tartışmaların, alanında yetkin akademisyenlerin anlatımlarıyla zenginleştirilmesinin yanında, fiili olarak bu işin icrasında yer alan yerel yönetim tarafından yapılıyor olmasının da getireceği avantajlar bulunmaktadır. Yerel yönetimin mevcutta oluşturduğu politikaların hangi dinamiklerle oluşturulduğu ve politika oluşturma aşamasında belediye meclisleriyle nasıl ilişkilendiği gibi konuların somuttaki karşılıklarının da açık şekilde görülebileceği bu programda; yapılan tartışmaların havada kalmayacağı, yasal çerçevenin olanakları ölçüsünde alternatifler üretileceği ve olası gelecek senaryolarına hazır bir bilinç seviyesinin yakalanması da düşünülüyor.

İçeriden anlatılarla güçlendirilen ve daha nesnel şekilde tarif edilen sorunların, farklı saha deneyimleriyle tartışıldığı ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bu programla; bir taraftan bu alanda siyaset yapmak isteyen insanların gelecekte neyle karşılaşacaklarına dair bir fikir verilmesi hedeflenirken, bir taraftan da halihazırda bu alan üzerine çalışan kişilere tartışma zemini sunması veya bu alanda bulunan kişilerin bu mecrayı daha etkin kullanmasının yolları aranmak istenmektedir.

 

 

Program

27 Mart Salı Saat 19:00

Prof. Dr. Sema Erder / İstanbul’da Küresel ve Yerel Dinamikler ve Büyük Şehir Yönetim Modeli

 

29 Mart Perşembe Saat 19:00

Prof. Dr. Nihal İncioğlu / Dünden Bugüne Belediye Meclislerinin Yapısı ve İşlevi

 

3 Nisan Salı Saat 19:00

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa / Yerel Siyasetin Kurumsal Mimarisi

 

5 Nisan Perşembe Saat 19:00

Prof. Dr. Mahmut Güler / Stratejik Planlamaya Katılım

 

10 Nisan Salı Saat 19:00

Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar / Toplumsal Eşitsizliklere Duyarlı Bütçeleme ve Kamu Politikası

 

12 Nisan Perşembe Saat 19:00

Prof. Dr. Mahmut Güler / Yerel Yönetimlerin Gelir/Gider Dengesi ve Hizmet Kalitesi

 

17 Nisan Salı Saat 19:00

Yrd. Doç. Dr. Osman Savaşkan / 2000 sonrası Türkiye’sinde Yerel Yönetimler Reform Süreci

 

19 Nisan Perşembe Saat 19:00

Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu / Yerel Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum Katılımı

 

24 Nisan Salı Saat 19:00

Doç. Dr. Selmin Kaşka / Belediye Meclislerinde Karar Alma Süreçleri

 

26 Nisan Perşembe Saat 19:00

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Aksu Çam / Yerinden Yönetimin Örgütlenmesi: Avrupa’dan Örnekler

 

3 Mayıs Perşembe Saat 19:00

Kapanış Forumu

 

Kimler Katılabilir?

Yerel yönetimlerde, demokratik kitle örgütlerinde, kent konseylerinde, siyasi partilerde çalışanlar veya çalışmayı düşünenler, konuyla ilgili araştırmacılar/öğrenciler seminer programına katılabilir. Seminerler sonrasında katılım belgesi almak için  başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Seminerlere katılımda kontenjan sınırı olduğundan başvurular içerisinden değerlendirme yapılacak ve sonucu tarafınıza iletilecektir. Başvuru formunu doldurmak için burayı tıklayınız.